Mieszkania na sprzedaż

Budujemy relacje na solidnych fundamentach

Nazwę firmy – PATRONO – zaczerpnęliśmy od łacińskiego Patronus  – to znaczy
opiekun,obrońca, ponieważ naszym priorytetem we współpracy jest dobro klienta i ochrona jego interesów.
Lata doświadczeń, niezliczone ilości odwiedzonych mieszkań, setki przeprowadzonych negocjacji sprawiły,
że staliśmy się „ekspertami pierwszego kontaktu” w dziedzinie nieruchomości.

Miarą naszych sukcesów jest zadowolenie klientów

  • Wszystkie spotkania z doradcami przebiegały w miłej i życzliwej atmosferze. Widać, że członkowie Zespołu Patrono lubią kontakt  z ludźmi, a wykonywana przez nich praca daje im satysfakcję.

    Arkadiusz Sowa
  • Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z firmą Patrono. Doradca, który zajmował się moim przypadkiem posiada dużą wiedzę na temat nieruchomości, cierpliwie wyjaśnia wszelkie zagadnienia związane z transakcją.

    Piotr Nowak
  • W wyniku negocjacji przeprowadzonej przez doradcę udało mi się kupić mieszkanie w cenie o ponad 10 %  niższej niż pierwotnie proponowana. Myślę, że w sprawach tak istotnych jak zakup mieszkania warto korzystać z pomocy profesjonalistów –  tym bardziej, że to się opłaca.

    Faustyna Łopacz